Geschwind, B. Z. (2022) ”Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945”, Budkavlen, 101, s. 11–37. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/117063 (åtkomstdatum: 2mars2024).