Moore, A. (2022) ”Rumslighet i sagomiljöer”, Budkavlen, 101, s. 166–168. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/119339 (åtkomstdatum: 16juni2024).