svensson, birgitta (2022) ”Trender och traditioner i Åbo under de gångna hundra åren”, Budkavlen, 101, s. 173–175. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/119363 (åtkomstdatum: 14juni2024).