Henriksson, B. och Sund, A.-H. (2022) ”Äckel som kulturell kraft”, Budkavlen, 101, s. 1–182. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/125443 (åtkomstdatum: 21juli2024).