Sherfey, P. (2020) ”Odla tillsammans: Att rädda världen och skapa ett ’bi-tydelsefullt’ vi”, Budkavlen, 990, s. 144-169. doi: 10.37447/bk.99539.