Peker, G. (2020) ”Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker: En vänbok till Helene Brembeck”, Budkavlen, 99, s. 196–199. doi: 10.37447/bk.99666.