[1]
B. Z. Geschwind, ”Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945”, bk, vol. 101, s. 11–37, dec. 2022.