Nilsson, F., och L. Marander-Eklund. ”100 år av Budkavlar – en jubileumsinledning”. Budkavlen, vol. 100, mars 2022, s. 1-11, doi:10.37447/bk.102917.