Geschwind, B. Z. ”Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945”. Budkavlen, vol. 101, december 2022, s. 11-37, https://journal.fi/budkavlen/article/view/117063.