Lillbroända-Annala, S., och S. Hagelstam. ”Författarpresentationer”. Budkavlen, vol. 99, november 2020, s. eftertexter, doi:10.37447/bk.99548.