Geschwind, Britta Z. ”Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945”. Budkavlen 101 (december 18, 2022): 11–37. åtkomstdatum mars 4, 2024. https://journal.fi/budkavlen/article/view/117063.