Peker, Gurbet. ”Konsumtionskultur: Innebörder Och Praktiker: En vänbok till Helene Brembeck”. Budkavlen 99 (november 17, 2020): 196–199. åtkomstdatum december 4, 2021. https://journal.fi/budkavlen/article/view/99666.