1.
Geschwind BZ. Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945. bk [Internet]. 18 december 2022 [citerad 04 mars 2024];101:11-37. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/117063