1.
Ekqvist M. Iskunskaper, möjligheter, risker och utmaningar. bk [Internet]. 12 december 2023 [citerad 19 maj 2024];102:129-30. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/136647