1.
Lillbroända-Annala S, Hagelstam S. Människor och andra djur: Kulturella perspektiv på arter i samspel. bk [Internet]. 10 november 2020 [citerad 30 november 2021];99:1-10. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/99518