1.
Ingridsdotter J, Silow Kallenberg K. I magen på en häst: Mellanartsliga relationer som civilisationskritik. bk [Internet]. 10 november 2020 [citerad 30 november 2021];99:34-62. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/99521