1.
Sherfey P. Odla tillsammans: Att rädda världen och skapa ett ’bi-tydelsefullt’ vi. bk [Internet]. 10 november 2020 [citerad 23 januari 2021];990:144-69. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/99539