1.
Harjunen C. Ett feministiskt credo: Lectio praecursoria. bk [Internet]. 10 november 2020 [citerad 30 november 2021];99:170-6. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/99540