1.
Lillbroända-Annala S, Hagelstam S. Författarpresentationer. bk [Internet]. 10 november 2020 [citerad 03 augusti 2021];99:eftertexter. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/99548