https://journal.fi/budkavlen/issue/feed Budkavlen 2022-03-03T10:44:00+02:00 Lena Marander-Eklund Lena.Marander-Eklund@abo.fi Open Journal Systems <p>Budkavlen är en open access tidskrift utgiven av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Budkavlen grundades år 1922 av föreningen Brage och ges ut en gång per år.</p> https://journal.fi/budkavlen/article/view/102917 100 år av Budkavlar – en jubileumsinledning 2021-05-11T14:50:06+03:00 Fredrik Nilsson jtf.nilsson@abo.fi Lena Marander-Eklund lmarande@abo.fi 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen https://journal.fi/budkavlen/article/view/111992 Budkavlen 100 år 2021-11-02T16:56:59+02:00 Lena Marander-Eklund lmarande@abo.fi Fredrik Nilsson jtf.nilsson@abo.fi <p>Hela numret</p> 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen https://journal.fi/budkavlen/article/view/102916 Budkavlen ur ett helikopterperspektiv 2021-05-11T14:33:16+03:00 Lena Marander-Eklund lmarande@abo.fi <p> Inga abstrakt i detta nummer</p> 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen https://journal.fi/budkavlen/article/view/111632 ”Till läsaren” 2021-10-07T17:26:56+03:00 Fredrik Nilsson jtf.nilsson@abo.fi <p>Tilkommer senare</p> 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen https://journal.fi/budkavlen/article/view/102694 Samtal om Budkavlen 2021-05-06T17:21:46+03:00 Sonja Hagelstam sonja.hagelstam@abo.fi <p>Inga abstrakt i detta nummer</p> 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen https://journal.fi/budkavlen/article/view/102942 Budkavlen i början av 2000-talet 2021-05-18T19:18:14+03:00 Anna-Maria Åström amastrom@abo.fi <p>Inga abstrakt i detta nummer</p> 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen https://journal.fi/budkavlen/article/view/102918 Tidskriftslandskap i rörelse 2021-05-07T10:07:14+03:00 Lars-Eric Jönsson lars-eric.jonsson@kultur.lu.se <p>Inga abstrakt i detta nummer</p> 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen https://journal.fi/budkavlen/article/view/111991 Tabeller 2021-11-02T16:47:26+02:00 Sonja Hagelstam sonja.hagelstam@abo.fi 2022-03-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Budkavlen