Budkavlen https://journal.fi/budkavlen <p>Budkavlen är en open access tidskrift utgiven av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Budkavlen grundades år 1922 av föreningen Brage och ges ut en gång per år.</p> Etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi sv-SE Budkavlen 0302-2447 Mörka moln vid horisonten https://journal.fi/budkavlen/article/view/129094 <p><span lang="sv"><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 11pt;">Arbetsplatsen har blivit en plats där vi, som arbetstagare, eventuellt ska hitta/känna lyckan. En vanlig fråga till barn är "vem vill du bli när du blir stor?" Eller "vad vill du göra?" Man förväntas jobba med någonting givande, intressant, spännande. Man ska kunna hitta lycka, kanske till och med livets mening i sitt arbete. Vi förväntas kunna säga "jag älskar mitt jobb". Från tidig ålder vill vi hitta en plats, ett yrke, som eventuellt ska göra oss lyckliga. I dagens neoliberala, samhälle spenderar vi långa dagar på jobbet och mycket av "lyckan" i livet ligger i att kunna säga att arbetet är bra. Vi spenderar mycket tid på arbetsplatsen också. Samtidigt kan det vara svårt att kontrollera och hantera olika personer/personligheter som möts på jobbet och skapar olika, ibland besvärliga, situationer. I detta artikel ska jag undersöka konsten att undvika dåliga situationer och preservera "lyckan" – lugn och ro – i den svenska kontexten. Mycket energi kravs för att undvika olyckan. Etnografi för denna artikeln kommer från ett projekt om dålig stämning och konflikthantering på svenska arbetsplatser.</span></span></span></p> Katarzyna Herd Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 8 30 10.37447/bk.129094 Kanonerna på Vasa https://journal.fi/budkavlen/article/view/128549 <p>I artikeln får några omskrivna och utställda ”museikanoner” utgöra underlag för en diskussion av museernas och medias förhållande till vad som skulle kunna kallas för föremålens<em> tragiska materialitet</em>. Det jag framförallt vill belysa är hur museer och medier begagnar sig av två motsatta sätt att relatera till de flerhundraåriga kanonerna. Översiktligt kan dessa förhållningssätt, eller kulturella praktiker, beskrivas som att antingen tar man döden ur föremålet eller så placerar man tvärtom tydligt döden i föremålet. I det förra fallet blir kanonen omvandlad till, eller primärt förstådd som, någonting annat än ett vapen. I det senare fallet sker det omvända, att man på olika sätt understryker kanonens kapacitet för att åstadkomma död och förödelse. I artikeln diskuterar jag förekomsten av detta dubbla förhållningssätt med hjälp av några exempel hämtade från örlogsskeppets <em>Vasa</em>s kanoner, alltså det kraftigt bestyckade krigsskepp som gick till botten i Stockholms ström under sin jungfrutur 1628, och som sedan under stort medialt buller och bång togs upp till ytan sommaren 1961.</p> Simon Ekström Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 31 62 10.37447/bk.128549 Lyckans platser i gränsområdet mellan det imaginära och verkliga https://journal.fi/budkavlen/article/view/120553 <p>I denna undersökning tar jag fasta på hur lyckan och det lyckliga knyts till vissa platser i gränsområdet mellan det imaginära och verkliga. Min utgångspunkt är att man i detta konstruerande av lyckans platser speciellt tydligt kan iaktta hur mytiska element opererar inom områden som annars vanligtvis tenderar att betraktas som vardagliga, praktiskt orienterade och verklighetsbetonade. Framställningar av lyckans platser studerar jag genom att analysera några olika exempel med fokus på deras kulturella dynamik och resonans.</p> Sven-Erik Klinkmann Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 63 89 10.37447/bk.120553 Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet https://journal.fi/budkavlen/article/view/136145 <p>Recension av Jonas Frykman och Orvar Löfgren 2022. <em>Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet. Längtan, lust och oro. </em>Malmö: Gleerups. 236 sidor, illustrerad.</p> Lena Marander-Eklund Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 118 120 10.37447/bk.136145 Erfarenheter av väntan och tidsförskjutningar bland flyktingar https://journal.fi/budkavlen/article/view/131050 <p>Recension av Engblom, Rikard 2023. <em>Time Warps. Refugees and the Experience of Waiting in Rural Sweden</em>. Etnolore 40. Uppsala: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, 175 s.</p> Eva Norström Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 121 123 10.37447/bk.131050 Folkliga föreställningar på sydösterbottnisk dialekt https://journal.fi/budkavlen/article/view/129355 <p>Recension av Ivars, Ann-Marie 2022. Folkminnen från Sydösterbotten. Berättelser om folktro. [Eget förlag.]</p> Catarina Harjunen Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 124 126 10.37447/bk.129355 Ernst Manker, Nordiska museet och konstruktionen av ett samiskt kulturarv https://journal.fi/budkavlen/article/view/131175 <p>Recension av Silvén, Eva 2021: Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet. Lund: Nordic Academic Press, 320.</p> Malin Stengård Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 127 128 10.37447/bk.131175 Iskunskaper, möjligheter, risker och utmaningar https://journal.fi/budkavlen/article/view/136647 <p>Recension av <em>Is på olika vis</em>. Red. Nils Erik Villstrand och Kasper Westerlund. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 37.</p> Maria Ekqvist Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 129 130 10.37447/bk.136647 Kungar, sex och skandaler https://journal.fi/budkavlen/article/view/136002 <p>Recension av: Mia-Marie Hammarlin &amp;&nbsp;Lars-Eric Jönsson 2023: <em>Kungar, sex och skandaler: En studie av skvaller och journalistik</em>. Makadam förlag, 223 sidor. ISBN: 9789170613975.</p> Andreas Häger Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 131 133 10.37447/bk.136002 Vädermärken i naturvetenskaplig och folklig belysning https://journal.fi/budkavlen/article/view/138324 <p>Recension av Gösta Arvastson, <em>Molnspanare. En meteorologisk historia</em>. Universus Academic Press. Lund. 259 s. Ill.</p> Anders Gustavsson Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 134 137 10.37447/bk.138324 Professor Nils Eugen Storå 1933–2023 https://journal.fi/budkavlen/article/view/136034 <p>Nekrolog över professor Nils Eugen Storå 1933–2023.</p> Fredrik Nilsson Anna-Maria Åström Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 101 104 10.37447/bk.136034 Andreas Backa (1978–2022) https://journal.fi/budkavlen/article/view/136717 <p>Minnesord över Andreas Backa (1978–2022).</p> Blanka Henriksson Lena Marander-Eklund Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 105 106 10.37447/bk.136717 Nils-Arvid Bringéus 1926–2023 som etnolog https://journal.fi/budkavlen/article/view/136044 <p>Nekrolog över Nils-Arvid Bringéus 1926–2023.</p> Anders Gustavsson Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 107 114 10.37447/bk.136044 Professor Kurt Genrup 1944–2023 https://journal.fi/budkavlen/article/view/138569 <p>Nekrolog över Kurt Genrup.</p> Fredrik Nilsson Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 115 117 10.37447/bk.138569 (O)lyckans kulturella praktiker https://journal.fi/budkavlen/article/view/138120 Sofia Wanström Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 1 7 När kalla nordiska gränser blir heta https://journal.fi/budkavlen/article/view/138382 <p>Texten är en bearbetad version av Fredrik Nilssons föredrag på professors-installationen vid Åbo Akademi den 3.11.2023.</p> Fredrik Nilsson Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 90 100 10.37447/bk.138382 (O)lyckans kulturella praktiker https://journal.fi/budkavlen/article/view/138604 <p>I detta nummer av Budkavlen reflekterar författarna kring lyckans kulturella dimensioner. Hur den förstås, var den återfinns, samt hur den förhandlas med sin uppfattade motpol, olyckan. Lycka är ett ämne som länge intresserat människor, men uppfattningarna om vad såväl lycka som olycka innebär har varierat. I ett mer individualiserat samhälle har lyckan blivit en fråga om den enskilde individens ansvar för sitt liv och sin framtid. Förståelsen av lycka har därmed möjligtvis skiftat; från en uppfattning om lycka som en självständig, ödesbestämd kraft, till att snarare ses som en känsla och något som som individen själv kan och bör påverka.</p> <p>Lyckan som det högsta målet för en persons liv tycks vara en ledstrjärna i samtiden, med följden att kulturella, historiska och samhälleliga strukturer som formar mämnniskans livsvillkor ofta hamnar i skymundan. Alla är sin egen lyckas smed, men vad och hur förväntas vi smida?</p> Sofia Wanström Copyright (c) 2023 Budkavlen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-12 2023-12-12 102 1 137 10.37447/bk.138604