Vi uppmanar bibliotekarier vid forskningsbibliotek att lägga till denna publikation till sitt biblioteks samling av elektroniska tidskrifter. Det är också värt att notera att bibliotek kan upprätthålla open source-publikationssystemet för denna publikation och erbjuda det till forskarna för användning. (se Open Journal Systems)