[1]
Kallatsa, L. 2020. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan. Diakonian tutkimus. 2 (joulu 2020). DOI:https://doi.org/10.37448/dt.98588.