(1)
Hellöre, L.-L.; Vikström, B. Diakonin Och Skyddshemmen. Hur göra Kyrkans Osynliga Arbete Synligt?. DT 2022.