(1)
Salminen, V.-M. Missä mennään, Diakoninen Kirkko? Nelivuotiskertomuksen Havaintoja. DT 2020.