Peltomäki, I. (2021). Kärsimys ja rakkaus. Cura animarum mundana. Diakonian Tutkimus, (1). https://doi.org/10.37448/dt.109048