Riikonen, J. (2021). Häpeä elämänfilosofisena ja teologista ajattelua koskevana kysymyksenä. Diakonian Tutkimus, (2). https://doi.org/10.37448/dt.111917