Kallatsa, L. (2020). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan. Diakonian Tutkimus, (2). https://doi.org/10.37448/dt.98588