Latvus, K. (2020). Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista diakoniakeskustelua: Esko Ryökäs: Aikaan sidottu diakonia-käsite. Diakonian Tutkimus, (2). https://doi.org/10.37448/dt.99668