KALLATSA, L. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan. Diakonian tutkimus, n. 2, 15 joulu 2020.