LATVUS, K. Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista diakoniakeskustelua: Esko Ryökäs: Aikaan sidottu diakonia-käsite. Diakonian tutkimus, n. 2, 15 joulu 2020.