Peltomäki, I. (2021) ”Kärsimys ja rakkaus. Cura animarum mundana”, Diakonian tutkimus, (1). doi: 10.37448/dt.109048.