Riikonen, J. (2021) ”Häpeä elämänfilosofisena ja teologista ajattelua koskevana kysymyksenä”, Diakonian tutkimus, (2). doi: 10.37448/dt.111917.