Karttunen, T. (2020) ”Kristinuskoon kääntymisen arviointiperiaatteet Suomen maahanmuuttoviraston (Migri) linjauksissa vuosina 2015–19: -”, Diakonian tutkimus, (2). doi: 10.37448/dt.94817.