Kallatsa, L. (2020) ”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan”, Diakonian tutkimus, (2). doi: 10.37448/dt.98588.