Latvus, K. (2020) ”Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista diakoniakeskustelua: Esko Ryökäs: Aikaan sidottu diakonia-käsite”, Diakonian tutkimus, (2). doi: 10.37448/dt.99668.