[1]
L.-L. Hellöre ja B. Vikström, ”Diakonin och skyddshemmen. Hur göra kyrkans osynliga arbete synligt?”, DT, nro 1, kesä 2022.