1.
Hellöre L-L, Vikström B. Diakonin och skyddshemmen. Hur göra kyrkans osynliga arbete synligt?. DT [Internet]. 15. kesäkuuta 2022 [viitattu 31. maaliskuuta 2023];(1). Saatavissa: https://journal.fi/dt/article/view/111676