1.
Vähäkangas AM, Mäki-Petäjä-Leinonen A. Lähirelaatioiden vaikutus vainajan hautatahdon kunnioittamiseen. DT [Internet]. 15. joulukuuta 2020 [viitattu 13. toukokuuta 2021];(2). Saatavissa: https://journal.fi/dt/article/view/89866