1.
Salonen AS. Ruoka-apu, mielikuvitus ja tulevaisuus. DT [Internet]. 15. joulukuuta 2020 [viitattu 14. toukokuuta 2021];(2). Saatavissa: https://journal.fi/dt/article/view/98471