1.
Salminen V-M. Missä mennään, diakoninen kirkko? Nelivuotiskertomuksen havaintoja. DT [Internet]. 15. joulukuuta 2020 [viitattu 14. toukokuuta 2021];(2). Saatavissa: https://journal.fi/dt/article/view/98623