Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt <p>Diakonian tutkimus -aikakauskirja (ISSN 1795-5270) on vuonna 2004 perustettu tieteellinen referee-aikakauskirja. Julkaisun&nbsp;tarkoituksena on tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sen eri muodoissa sekä tehdä diakoniaa tunnetuksi. Diakonian tutkimus ottaa vastaan alaan liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja muita kirjoituksia. Diakonian tutkimus -aikakauskirja käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja ehtoja.</p> <p>Lisätietoja: <a href="http://dts.fi/aikakauskirja/">Diakonian tutkimuksen seura - aikakauskirja</a></p> Diakonian tutkimuksen seura fi-FI Diakonian tutkimus 1796-5675 Diakonian tunnistaminen, sanoittaminen ja tunnustaminen https://journal.fi/dt/article/view/116237 Suvi-Maria Saarelainen Copyright (c) 2022 Diakonian tutkimus 2022-06-15 2022-06-15 1 10.37448/dt.116237 Diakonian tutkimuksen seuran perustaminen ja sen varhaisvaiheet https://journal.fi/dt/article/view/119726 Mikko Malkavaara Copyright (c) 2022 Diakonian tutkimus 2022-06-15 2022-06-15 1 10.37448/dt.119726 Spouse’s Mental Illness Changes Personal Worldview https://journal.fi/dt/article/view/115430 Jonna Ojalammi Copyright (c) 2022 Diakonian tutkimus 2022-06-15 2022-06-15 1 10.37448/dt.115430 Thitz P., Malkavaara M., Rättyä L., Valtonen M. (toim.): Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö (Raija Pyykkö) https://journal.fi/dt/article/view/112978 Raija Pyykkö Copyright (c) 2022 Diakonian tutkimus 2022-06-15 2022-06-15 1 10.37448/dt.112978 Paavo Kettunen: Kuka minä todella olen? Kätkössä olevaa minuutta etsimässä (Auli Vähäkangas) https://journal.fi/dt/article/view/114988 Auli Maria Vähäkangas Copyright (c) 2022 Diakonian tutkimus 2022-06-15 2022-06-15 1 10.37448/dt.114988 Diakonin och skyddshemmen. Hur göra kyrkans osynliga arbete synligt? https://journal.fi/dt/article/view/111676 <p>Suomalaiset turvakodit ottavat vastaan yhä enemmän asiakkaita, mutta tutkimusten mukaan luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät tekevät suhteellisen vähän yhteistyötä turvakotien kanssa. Diakoniatyöntekijöitten kanssa tehtyjen haastatteluiden perusteella pyrimme artikkelissa osoittamaan, miten toimiva yhteys turvakotien ja diakonian välillä voisi tuottaa arvoa niin kirkolle, yhteiskunnalle kuin yksilöille. Kynnyskysymys on, miten eri osapuolet voisivat löytää toisensa. Diakonian hiljaisen ja näkymättömän profiilin takia markkinoinnin kieli on sille kovin vieras, mutta uusia yhteyksiä luodaan vain kommunikaation kautta. Diakonia on monessa asiassa toiminut edelläkävijänä kirkon toiminnassa. Voisiko sama asenne yhdistettynä aktiivisempaan kommunikaatioon myös auttaa diakoneja saamaan laajemman kosketuspinnan perheväkivallan uhriin? Nämä ovat usein vaarassa pudota tuolien väliin, koska yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot ovat eristetty toisistaan vedenpitävillä muureilla. Artikkelissa pohditaan diakoniatyön mahdollisuudet ja haasteet turvakotien asiakkaiden kohtaamisessa.</p> Lise-Lotte Hellöre Björn Vikström Copyright (c) 2022 Diakonian tutkimus 2022-06-15 2022-06-15 1 10.37448/dt.111676 Konsensushakuisuudesta reformiin: kirkko- ja seurakuntien maasta poistamisia vastustavien protestien tavoitteet https://journal.fi/dt/article/view/112592 <p>Artikkeli tarkastelee kirkko- ja seurakuntien maasta poistamisten protesteja Leila Hadj Abdoun ja Sieglinde Rosenbergerin (2019) teoretisoimaa muutospyrkimysten typologiaa mukaillen. Tutkimuksen aineisto koostuu vuosina 2007–2021 julkaistuista sanomalehtiartikkeleista, jotka käsittelevät kirkkojen ja seurakuntien maasta poistamisia haastavaa työtä. Tulosten mukaan kirkko- ja seurakuntien työssä on sekä reformatiivisen että konsensushakuisen protestin piirteitä, joskin työn konsensushakuisuus korostuu erityisesti.&nbsp;</p> Talvikki Ahonen Copyright (c) 2022 Diakonian tutkimus 2022-06-15 2022-06-15 1 10.37448/dt.112592