[1]
Mäkelä, H.H. 2021. Kulttuurikartoitusta ja musiikkia, kulttuuriperintöä ja käytännön toimintaa : Sweers, Britta ja Sarah M. Ross (toim.). 2020. Cultural Mapping and Musical Diversity. Elore. 28, 1 (kesä 2021), 99–102. DOI:https://doi.org/10.30666/elore.107701.