[1]
Löfgren, J. 2018. Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ”att vara nöjd”: Lectio praecursoria 26.1.2018 Åbo Akademi. Elore. 25, 1 (kesä 2018). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.72823.