[1]
Melnikova, K. 2006. Within and Beyond: Oral History in Russia. Elore. 13, 1 (touko 2006). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.78558.