[1]
Hakamies, P. 2006. Lauri Harvilahti in collaboration with Zoja S. Kazagaèeva 2003: The Holy Mountain. Studies on Upper Altay Oral Poetry. Elore. 13, 1 (touko 2006). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.78569.