[1]
Keinänen, M.-L. 2008. Från älvor och spöken till mariabilder och bönekort: En bred presentation av aktuell forskning i folklig religiositet i norden: Nils G. Holm & Lena Marander-Eklund & Sofie Strandén (red.) 2007: Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till professor Ulrika Wolf-Knuts. Elore. 15, 2 (joulu 2008). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.78763.