[1]
Salmi-Niklander, K. 2008. Tyttökulttuurin pitkät kaaret: Blanka Henriksson 2007: ”Var trogen i allt.” Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. Elore. 15, 2 (joulu 2008). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.78773.