[1]
Hovi, T. 2009. Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet. Elore. 16, 2 (joulu 2009). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.78832.