[1]
Koski, K. ja Enges, P. 2010. ”Mi en ossaas sanoa mitem mie näin”: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta. Elore. 17, 1 (touko 2010). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.78848.